Prijsstelling

De honoraria van ESV Consulting zijn gebaseerd op de evaluatie van de specifieke taken, inhoud en duurtijd van de missie en het niveau van de verwachte investering. Typerend is ze samengesteld door een fee volgens afspraak op voorhand overgemaakt en een op succes gerelateerde fee naargelang de effectieve prestatie en het eindresultaat.

We werken exclusief in naam van onze klant. We verzekeren daarbij volledige transparantie van onze tussenkomsten en bevestigen dat de honoraria of commissies niet van, via noch voor derden bestemd zijn, zowel eigenaars als vastgoedagenten.

We zijn pragmatische en professioneel, we zijn flexibel en sensitief voor de voorkeuren en specifieke noden van elke cliënt, we zijn echter géén investeerders en vandaar dat onze inspanningen gehonoreerd dienen te worden.

Laten we uw investeringsprojecten bespreken, vandaag nog.

ESV Consulting

België – Frankrijk – Portugal – Luxemburg

+32 495 77 34 28

contact@esv-consulting.com

Enza Spedale adviseert u bij uw project

Voeg een bericht toe